lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Matematik 4

Kursen ÄMAD04 Matematik 4, 30 högskolepoäng, består av följande delkurser:

  • Geometri med ämnesdidaktik (7,5 hp)
  • Diskret matematik (7,5 hp)
  • Sannolikhetsteori med ämnesdidaktik (7,5 hp)
  • Statistikteori med ämnesdidaktik (7,5 hp)

Delkursen Geometri med ämnesdidaktik ges enbart för lärarstudenter medan de övriga delkurserna samläses med studenter på motsvarande kurser inom naturvetenskapliga kandidatprogrammet i matematik. Delkurserna Geometri med ämnesdidaktik och Sannolikhetsteori ges på halvfart under den första halvan av terminen medan Statistikteori och Diskret matematik ges på halvfart under den andra halvan av terminen.

Schemat för samtliga delkurser finns tillgängligt i TimeEdit.