lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Populärvetenskapliga föredrag

Matematikcentrums forskare och lärare besöker gärna gymnasieskolor för att ge populärvetenskapliga föredrag inom matematik.

Här är några av de senaste hållna föredragen:

  • Vad är kaos?

  • Marx and mathematics

  • Game of life

  • Los fundamentos de la mathematica y los teoremas de Gödel

  • The pioneers of globalisation: Turing and von Neumann

  • Talet pi och matematikens förbluffande förträfflighet

Kontakt

Vill du ha hjälp att hitta rätt forskare för populärvetenskapligt föredrag?

Mario Natiello koordinerar