lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematikπlen

Matematikπlen är en tävling för tredjeårsgymnasister som gillar att lösa roliga matematiska problem. Tävlingen äger rum en gång per år i samband med den internationella πdagen, den 14 mars och förutom själva tävlingsmomentet bjuds deltagarna på lunch och föredrag som ger en inblick i matematikens värld. Tävlingen är ett samarrangemang mellan Matematikcentrum, Lunds universitet, Gymnasiecentrum för matematik och Lunds matematiska sällskap

Kontakt

Anna-Maria Persson
studierektor
anna-maria.persson@math.lu.se