lu.se

Vill du veta mer om matematikstudier?

Vi vänder oss till dig som är intresserad av och nyfiken på matematikens värld. Vi vill på olika sätt stimulera och inspirera till studier i matematik.

Det finns många olika sätt att ta del av vår verksamhet för dig som går i skolan eller arbetar som lärare. Vi kan besöka dig, eller så besöker du oss här på institutionen för studiebesök, föreläsningar eller tävlingar.

Du kan träffa oss vid de universitetsgemensamma arrangemangen Naturvetarstråket eller Vattenhallen.

Kontakt

Anna-Maria Persson
samverkanskontakt
Anna-Maria.Persson@math.lu.se

Mario Natiello
samverkanskontakt
Mario.Natiello@math.lth.se