lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Organisation

Prefekt (chef)Anders Heyden
E-post: anders.heyden@math.lu.se
Telefon:+46 46 222 85 31
Rumsnummer:443
Mer information om Anders Heyden

Ställföreträdande prefekt
Sandra Pott
E-post: sandra.pott@math.lu.se
Telefon:+46 46 222 85 42
Rumsnummer:510
Mer information om Sandra Pott

Biträdande prefekt
Frank Wikström
E-post: frank.wikstrom@math.lth.se
Telefon:+46 46 222 85 64
Rumsnummer:560
Mer information om Frank Wikström

Matematikcentrum består av tre avdelningar, Matematik LTH och numerisk analys, Matematik NF och Matematisk statistik

 

 

 

Matematik LTH och Numerisk analys

Enhetschef: Eskil Hansen
E-post: eskil.hansen@math.lth.se
Telefon: +46 46 222 9628
Rum: MH:446


Studierektor: Anders Holst
E-post:  anders.holst@math.lth.se
Telefon:+46 46 222 34 05
Rum: MH:553

Studieadministration: Eva-Lena Borgström och Anita Edlund Svensson
E-post: expedition@math.lth.se
Telefon: 046-222 80 68, 046-222 85 30
Rum: MH:540


Ekonomi- och personaladministration: Lena Lööf
E-post: lena.loof@math.lu.se
Telefon:+46 46 222 85 37
Rum: MH:434

Information om Matematik LTHs utbildning, forskning och personal finns här

Information om Numerisk analys utbildning, forskning och personal finns här

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet

Avdelningsföreståndare: Erik Wahlén
Studierektor: Anna-Maria Persson
Studievägledare:Kjell Elfström
Studieadministration:
Kerstin Rogdahl
Ekonomi- och personaladministration:
Kerstin Rogdahl

Information om Matematik NFs utbildning, forskning och personal finns här

Matematisk statistik

Avdelningsföreståndare: Erik Lindström
Studierektor: Johan Lindström (matematisk statistik, LTH),
Magnus Wiktorsson (Matematisk statistik NF)
Personal- och Ekonomiadministration: Denise Bokander

Studieadministration och Kommunikation: Susann Nordqvist

Information om Matematisk statistiks utbildning, forskning och personal finns här

Gemensam administrativ och teknisk personal