lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Programstruktur

Programmet har en enkel struktur som ger utrymme för stor flexibilitet och många valmöjligheter. Inom programmet läser man:

  • obligatoriska kurser som måste ingå i en examen (läses under första året på programmet)
  • alternativ-obligatoriska kurser som väljs ur ett specificerat utbud 
  • valfria kurser (högst 60 hp, varav minst 30 hp utanför de matematiska ämnena)
  •  examensarbete (15 hp)

Höstterminen 2015 infördes en ny kursstruktur för första årets kurser inom programmet med syfte att integrera programmering i ett tidigare skede i utbildningen. Dessa ändringar innebär att kursfordringarna för kandidatexamen i matematik ser annorlunda ut för studenter som blir antagna till programmet från och med höstterminen 2015 jämfört med motsvarande kursfordringar för tidigare antagningsomgångar. Detaljerade kursfordringar för examen före och efter höstterminen 2015 finns tillgängliga på länkarna i vänstermenyn.