lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Höstterminen 2020

Terminen startar  måndagen den 31 augusti  och pågår till och med söndagen den 17 januari 2021, med juluppehåll mellan 23 december 2020 och 6 januari 2021.

Angående antagning

Höstterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. Antagningsprocessen består av två urval. Det första urvalet blev klart den 9 juli då samtliga sökande fick ett antagningsbesked med svarskrav som skulle besvaras av antagna och reservplacerade studenter senast den 24 juli för att behålla den erbjuda studie- eller reservplatsen. Det slutgiltiga antagningsbeskedet efter det andra urvalet kommuniceras den 30 juli.

Studenter som har missat besvara det preliminära antagningsbeskedet med svarskrav får lämna in en sen anmälan om kursen är öppen för anmälan på antagning.se.

Kandidatprogrammet i matematik kommer inte att öppnas för sen anmälan. Vissa kurser i matematik, numerisk analys och matematisk statistik vid naturvetenskapliga fakulteten kommer dock att öppnas för sen anmälan den 15 juli. 

Antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 10 augusti. Reservplacerade sökande kommer att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminsstarten.

Kursinformation

Undervisning på grund- och avancerad nivå under hösten 2020 kommer att genomföras både digitalt och i universitetets lokaler. Vid campusundervisning ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer följas. För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19.

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TineEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Dessa sidor kan nås från kurslistan i vänstermenyn. Antagna studenter kommer att få full tillgång till kurshemsidorna i Canvas i augusti.

Till Canvas

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

  • Matematik och numerisk analys
  • Matematisk statistik

Om höstens undervisning med anledning av coronaviruset

Från och med den 15 juni 2020 kan undervisning och examination återigen genomföras i universitetets lokaler. Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för minskad smittspridning ska följas. För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19.

Prioritering av undervisning och examination på campus

Följande moment och studentgrupper prioriteras (utan inbördes ordning) när det gäller undervisning och examination på campus.

  • Examination som inte kan, eller inte utan stora svårigheter, kan genomföras via digitala verktyg
  • Undervisningsmoment med praktiska och laborativa inslag
  • Fältstudier och praktik som inte kan genomföras på alternativt sätt
  • Internationella studenter vars uppehållstillstånd kan komma att påverkas om en för stor del av undervisningen ges digitalt
  • Undervisning och introducerande moment för studenter som inleder sina studier vid universitetet under höstterminen 2020
  • Undervisning och examination som bör genomföras med fysisk närvaro för studenter som befinner sig i slutet av sin utbildning

Riskbedömningar görs för varje kurs

För varje kurs som ges inom naturvetenskapliga fakulteten görs en riskbedömning om risken för smittspridning av Covid-19. Kontakta studierektor om du vill ha mer information om hur dina kurser ska genomföras under hösten.

Anmälan till kurser, höstterminen 2020

Höstterminens kurser kommer att vara öppna för anmälan på antagning.se under perioden 16 mars - 15 april. Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativt obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man söker i tid. Mer detaljerad information finns under Kursanmälan i vänstermenyn.

Det är viktigt att du lämnar in din kursansökan i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 15 april. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart. Om du avser skriva ditt examensarbete nästa termin, kontakta studierektor snarast möjligt och glöm inte att söka kursen senast den 15 april.

Resultaten av det första antagningsurvalet kommer att kommuniceras den 9 juli, och antagna och reservplacerade studenter måste tacka ja till sina studieplatser senast den 24 juli, se information på antagning.se. Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommuniceras den 30 juli.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning.
Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

 

 

Studierektor

Anna-Maria Persson  

anna-maria.persson@math.lu.se

tel. 046-222 85 39

rum 457 A

Studievägledning

Matematik 

Kjell Elfström

Kjell.Elfstrom@math.lu.se

tel. 046-222 85 41

rum 420

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnusw@maths.lth.se

tel. +46- (0)46-222 86 25

Numerisk analys

Claus Fûhrer

claus@maths.lth.se

tel: +46-(0)46-222 96 37

rum 529

Studerandeexpedition

Matematik, Numerisk analys

Kerstin Rogdahl

kerstin.rogdahl@math.lu.se

tel. 046-222 85 55

rum 456

Matematisk statistik

tel. 046 222 85 50

rum 225A