lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Höstterminen 2019 - information om kursstart

Höstterminen 2019 startar måndagen den 2 september och kommer att pågå till och med söndagen den 19 januari 2020, med juluppehåll under perioden 21 december 2019 - 6 januari 2020.

Antagning

Höstterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. Antagningsprocessen består av två urval. Det första urvalet kommer att vara klart den 11 juli då samtliga sökande får ett antagningsbesked med svarskrav. Antagna och reservplacerade studenter måste svara senast den 26 juli för att behålla den erbjuda studie- eller reservplatsen.

Det är oerhört viktigt att besvara antagningsbeskedet i tid! På grund av högt söktryck till höstterminens kurser, kommer inga kurser i matematik, numerisk analys och matematisk statistik vid naturvetenskapliga fakulteten att öppnas för sen anmälan den 15 juli. Kurser kan komma att öppnas för sen anmälan i slutet av augusti eller början av september endast om studieplatser lediggörs.

Det slutgiltiga antagningsbeskedet efter det andra urvalet kommuniceras den 1 augusti.

Antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 10 augusti. Reservplacerade sökande kommer att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminstarten.

Introduktionsmöten och schema

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Denna plattform ersätter live@lund från höstterminen 2019. Antagna studenter kommer att få tillgång till kurshemsidorna i augusti.

Kurslitteratur

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

 

 

Studierektor

Anna-Maria Persson

tel. 046-222 85 39

rum 457 A

Studievägledning

Matematik 

Kjell Elfström

tel. 046-222 85 41

rum 420

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnusw@maths.lth.se

tel. +46- (0)46-222 86 25

Numerisk analys

Claus Führer

claus@maths.lth.se

tel: +46-(0)46-222 96 37

rum 529

Studerandeexpedition

Matematik, Numerisk analys

Kerstin Rogdahl

Expedition@math.lu.se

tel. 046-222 85 55

rum 456

Matematisk statistik

tel. 046 222 85 50

rum 225A