lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kandidatprogram matematik

Informationssamhällets framväxt har inneburit ett ökat behov av att beskriva, förstå och förutsäga verkligheten. Det finns ett ökande behov av personer som kan strukturera och analysera de allt större mängder av data som produceras och lagras, och en matematisk utbildning är en bra grund för sådana arbetsuppgifter. Matematiker använder matematiska modeller och analysmetoder för att lösa problem. Ämnet är därför mycket väl lämpat för dem som är intresserade av att lösa problem med tankens hjälp. Samtidigt är datorn ett naturligt hjälpmedel för en tillämpad matematiker -- komplicerade matematiska modeller måste i regel analyseras med datorhjälp.

Programinnehåll

I kandidatprogrammet i matematik ingår de matematiska ämnena matematikmatematisk statistik och numerisk analys.

Utbildningen kan ges en helt teoretisk inriktning mot rena matematiska kunskaper, men också en mer tillämpad prägel för den, som vill använda avancerade matematiska metoder för att lösa problem från andra ämnesområden. Man kan då välja att följa någon utav de rekommenderade studiegångar som finns tillgängliga eller skräddarsy ens utbildning i enlighet med den inriktning som man är intresserad av.

Målet med programmet är en naturvetenskaplig kandidatexamen i matematik. I en sådan examen skall ingå 180 högskolepoäng (hp), varav ett examensarbete om 15 hp. Examensarbetet kan göras i ren matematik, matematisk statistik eller numerisk analys.

Examensarbetet kan innebära att man gör en mindre forskningsuppgift, eller för en uppdragsgivare utanför universitetet visar hur ens kunskaper kan användas för att lösa ett konkret tillämpat problem. Examensarbetet kan på så sätt vara en genväg till den första anställningen efter utbildningen.

Kursfordringar 

Kurserna är uppdelade på

  • obligatoriska kurser som måste ingå i en examen
  • alternativ-obligatoriska kurser som väljs ur ett specificerat utbud 
  • valfria kurser (högst 60 hp, varav minst 30 hp utanför de matematiska ämnena)
  •  examensarbete (15 hp)

Ny programstruktur höstterminen 2015

Från och med höstterminen 2015 har vi en ny kursstruktur under de första två terminerna inom kandidatprogrammet. Syftet med den nya strukturen är att kunna erbjuda våra studenter möjligheten att läsa programmering och numeriska beräkningar i ett tidigare skede i utbildningen. 

Detta medför även förändrade kursfordringar för kandidatexamen för studenter antagna från och med höstterminen 2015, jämfört med de tidigare kursfordringarna.