lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Internationella möjligheter

Som student vid naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik har du goda möjligheter att skaffa dig internationella erfarenheter under studietiden. Du kan till exempel studera en eller två terminer vid ett utländskt universitet, göra praktik utomlands eller skapa internationella kontakter och nätverk på hemmaplan i Lund. Du kan ha stor nytta av dina internationella erfarenheter, inte bara i ditt framtida yrkesliv utan också i din personliga utveckling.

Utbytesstudier

Läs en eller två terminer vid något av våra partneruniversitet. Du är berättigad till CSN-medel under studietiden och betalar inga terminsavgifter.

Läs mer om utbytesstudier och våra partneruniversitet här

Praktik, kurser och examensarbete utomlands

Inom en del utbildningar finns det möjlighet att gå kurser som helt eller delvis är förlagda utomlands. Det kan även vara möjligt att göra en del av ditt examensarbete i ett annat land. Vill du göra fältstudier eller praktik utomlands så finns det särskilda stipendier som du kan söka.

Sommarkurser utomlands

Det finns massor av sommarkurser att söka till världen över.

Engagera dig på hemmaplan

Du kan skaffa dig internationella erfarenheter och meriter även på plats i Lund. Du kan till exempel bli fadder till nya internationella studenter eller engagera dig i språkcaféer.

Erasmus koordinatorer

Matematik 

Sigmundur Gudmundsson

Sigmundur.Gudmundsson@math.lu.se

tel. +46 - (0)46 - 222 85 61

Matematisk statistik

Magnus Wiktorsson

magnusw@maths.lth.se

tel. +46- (0)46-222 86 25

Numerisk analys

Philipp Birken

philipp.birken@na.lu.se

tel: +46-(0)46-222 31 65

Internationell koordinator NF

Kristina Miolin

Internationaliseringsansvarig

kristina.miolin@science.lu.se

tel. +46-(0)46-222 30 01