lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Anmälan till kurser inför vårterminen 2020

Vårterminens kurser är nu öppna för anmälan på antagning.se och sista anmälningsdagen är 15 oktober.

Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven och att man söker i tid. 

Det är viktigt att man anmäler sig i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 15 oktober. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart.

Informationsmöten

Två informationsmöten har anordnats inför kursvalet:

  • Informationsmöte om utbytesstudier - onsdag 2 oktober, kl. 15.15-16.00 i Hörmandersalen. Koordinatorer för utbytesstudier har informerat om internationella möjligheter.
  • Informationsmöte inför kursvalet - onsdag 9 oktober, kl. 15.15-17.00 i Hörmandersalen. Studievägledarna har informerat om kursutbudet i matematik, matematisk statistik och numerisk analys  samt om andra relevanta ämnesval. Se presentationsfiler på följande länkar: matematik, numerisk analys och matematisk statistik.

Programmet utlyses ej inför vårterminen 2020

De flesta kurserna i matematik erbjuds både som kurser inom programmet och som fristående kurser. Masterprogrammet i matematik är inte utlyst inför vårterminen 2020, utan det kommer att vara öppet för anmälan från och med den 16 oktober 2019 till och med 15 januari 2020 inför höstterminen 2020.

Studenter som är intresserade av att läsa vårt masterprogram i matematik och inte vill vänta med att påbörja studierna till höstterminen 2020 är välkomna att söka relevanta kurser på avancerad nivå som fristående kurser inför vårterminen.

Vill man fortsätta med matematikstudierna höstterminen 2020 är man välkommen att söka programmet samt den andra terminens kurser inför denna termin. Intresserade studenter uppmanas att kontakta studierektorn eller någon av studievägledarna för mer detaljerad information.

Höstterminen 2019

Höstterminen 2019 startar måndagen den 2 september och kommer att pågå till och med söndagen den 19 januari 2020, med juluppehåll under perioden 21 december 2019 - 6 januari 2020.

Introduktionsmöten och schema

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Denna plattform ersätter live@lund från höstterminen 2019. Antagna studenter kommer att få tillgång till kurshemsidorna i augusti.

Kurslitteratur

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats