lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Programstruktur och kursfordringar

Masterprogrammet i matematik har två inriktningar, matematik och numerisk analys. Båda inriktningarna har en enkel struktur som ger utrymme för stor flexibilitet och många valmöjligheter.

 Inom matematikinriktningen ingår det

  • 45 hp alternativ-obligatoriska (valbara) kurser i matematik som väljs ur ett specificerat utbud
  • 45 hp valfria kurser varav minst 15 hp ska vara kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys och högst 30 hp kan vara kurser på grundnivå.
  • Examensarbete i matematik, 30 hp

Inriktningen mot numerisk analys omfattar

  • 15 hp obligatoriska kurser i numerisk analys
  • 30 hp alternativ-obligatoriska (valbara) kurser i matematik och numerisk analys som väljs ur ett specificerat utbud.
  • 45 hp valfria kurser varav minst 15 hp ska vara kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys och högst 30 hp kan vara kurser på grundnivå.
  • Examensarbete i numerisk analys, 30 hp

Valet av kurser inom programmet beror i hög grad på vilka kurser studenten har läst före masterstudierna och vilka framtidsplaner han/hon har. En student som planerar forskarstudier i matematik kan välja 90 hp avancerade kurser i matematik för att fördjupa sig i ämnet. En student som är intresserad av matematikens tillämpningar och planerar att arbeta med tillämpad matematik direkt efter examen kan välja upp till 30 hp, varav några kurser på grundnivå, i ett annat ämne som är relevant för tillämpningarna, till exempel ekonomi eller fysik.

Programmets flexibilitet ställer krav på att studenten identifierar sitt behov av ytterligare kunskap. Alla studenter erbjuds studievägledning i början av studierna, och sedan fortlöpande för att komma fram till det lämpligaste valet av kurser inför varje termin.