lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Examensarbetet i matematik eller numerisk analys (MATM01 eller NUMM11, 30 hp) gör de flesta på halvfart parallellt med kurser under det senare året.  Arbetet består av en självständig uppgift med anknytning till aktuell forskning i matematik eller en beräkningsteknisk uppgift med anknytning till aktuell numerisk forskning. Uppgiften väljs i samråd med en handledare.

 Arbetet ska redovisas skriftligt i form av en projektrapport och muntligt vid ett seminarium.

 Rapporterna publiceras på papper i institutionens rapportserie och digitalt av universitetet.

För närmare detaljer om examensarbetet hänvisas till regler för examensarbeten inom Naturvetenskapliga fakulteten:

Regler och rekommendationer