lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tien Truong

 - Många tror att matematik är ett individuellt ämne där man mest jobbar ensam, men det är det inte. Räkna tillsammans! Lös problem tillsammans! Var öppen mot alla och delta aktivt i grupparbeten. Individuellt kan du utveckla dina styrkor, men du kan aldrig se dina svagheter och utveckla dem. Tillsammans med andra blir man inspirerad och motiverad, säger Tien Truong

När Tien gick i gymnasiet deltog hon i Skolornas matematiktävling och hon upptäckte då att det var roligt att tänka kreativt och konsistent. Hennes matematiklärare hjälpte henne efter tävlingen att få kontakt med Matematikcentrum på Lunds universitet så att hon redan på gymnasienivå kunde läsa några universitetskurser. Hon fick också möjligheten att vara med i ett forskningsprojekt. I projektet fick hon mycket positiv feedback och smak för forskning i matematik.

- Matematik är utmanande någon gång för alla, säger Tien.

Du har ägnat mycket tid åt matematik. Vad vill du göra i framtiden?  
- Mitt mål är att doktorera och för att kunna nå dit vill jag skaffa mig alla verktyg jag kan; jag frågar mycket på föreläsningarna, jag övar mitt kritiska tänkande och jag övar på att klara allt själv. Nu läser jag termin 5 och det har varit roligt hela tiden. Jag har träffat så många entusiasmerande kursare och alla är unika och kommer från olika bakgrunder, det är inspirerande!
Är det någon skillnad mellan att läsa matematik på gymnasiet och på universitetet?
- Den stora skillnaden mellan att läsa matematik på universitetet och gymnasiet är att man som student på universitetet har ett stort eget ansvar, säger Tien. Du måste själv sätta dina gränser för hur långt du vill tränga in i ett problem och hur noggrant du ska kunna en teori.

På fritiden spelar Tien piano och målar. Tidigare höll hon också på med origami.
- Jag läser mycket böcker, både skönlitteratur och fakta. Och jag gillar strategispel – schack, Otello, Warhammer – ett spel där jag kan blanda strategi och sannolikhetsteori.

Att det blev just Lund för Tiens del föll sig ju naturligt då hon började läsa kurser här redan i gymnasiet, berättar hon.
 - Jag blev väldigt väl bemött på institutionen då så det var självklart att jag skulle fortsätta. Jag hoppas att jag kan vara kvar på institutionen länge. Jag vill disputera och forska i framtiden och jag hoppas att jag kan göra det just här i Lund.