lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematisk statistik för B, BME, K, N och kemister (FMSF70/MASB02)

Aktuellt HT-19

Föreläsare

Peter Gustafsson, MH:317.

Material (HT-19)

Föreläsningar (HT-17)

Tentamenstillfällen

Se vårt tentamensschema för kommande tentatillfällen. Anmäll till alla tentor sker via student.lu.se; studenter som inte är anmälda till ordinarie tenta får skriva men blir inte anonyma.

Obs! till samtliga omtentamina fordras föranmälan.

Betygsgränser (5x10p+1x20p=70p totalt):

3: 35-44 (varav minst 7p på upgf. 6)
4: 45-54
5: 55-70

Extentor

Extentor för FMSF70, tidigare FMS086, (och andra grundkurser). Det finns visst överlapp mellan FMSF70 och övriga grundkurser i statistik, tänkt dock på att extentor för andra kurser inte ger en fullständig bild av möjliga uppgifter på er tenta.

Tillåtna hjälpmedel

  • Tabellerna motsvarande de i slutet av kursboken får man låna på tentan.
  • Formelsamling, som man ska låna om man klottrat i sin egen.
  • Man får ha med Tefyma (men ej Beta).
  • Man får ha med sin miniräknare.

Förkunskapskrav

Det krävs att man är godkänd på minst 6 högskolepoäng inom endimensionell eller flerdimensionell analys för att få läsa kursen. Exakt vad som gäller står här.

Frågor om förkunskapskraven besvaras av studierektor.

Projektet

Projektuppgiften lämnas in elektroniskt (senast 2019-10-04). Skicka ett email med projektet som bilaga till:
fmsf70@matstat.lu.se
med subject som innehåller projektnamnet (Projekt 1) och era stil-identiteter enligt ex:
"Projekt 1 av kem13aaa och bte13bbb".

Data för projektet: raknaMedVariation_20170609.zip

Kurslitteratur