lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

FMSF45/MASB03: Matematisk statistik, allmän kurs, 9hp

Aktuellt HT-18

Föreläsare

Johan Lindström, MH:319.

Utdelat material (HT-18)

Föreläsningar (HT-18)

Laborationer (HT-18)

Handledning till:

Introduktioner till matlab:

Tentamenstillfällen

Se vårt tentamensschema för kommande tentatillfällen. Anmäll till alla tentor sker via student.lu.se. Det krävs föranmälan till samtliga tentor.

Betygsgränser (3x10p+3x20p=90p totalt):

3: 40-54
4: 55-69
5: 70-90

Extentor

Extentor för FMSF45, tidigare FMS012, (och andra grundkurser). Det finns visst överlapp mellan FMSF45 och övriga grundkurser i statistik, tänkt dock på att extentor för andra kurser inte ger en fullständig bild av möjliga uppgifter på er tenta.

Tillåtna hjälpmedel

  • Tabellerna motsvarande de i slutet av kursboken får man låna på tentan.
  • Formelsamling, som man ska låna om man klottrat i sin egen.
  • Man får ha med sin miniräknare.

Kurslitteratur

Förkunskapskrav

För att få läsa kursen krävs godkänt på minst 12 högskolepoäng inom kurserna:

  • FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys
  • FMA420 eller FMAA20 Linjär algebra
  • FMA430 eller FMA435 Flerdimensionell analys.

Exakt vad som gäller står här. Frågor om förkunskapskraven besvaras av studierektor.