lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studerandeexpeditioner

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet
expedition@math.lu.se
046-222 85 55
Expeditionstid:
måndag och torsdag 10:45-12:15, 13:15-14:30
onsdag 10.45-12.15

Med anledning av det nya coronaviruset råder tillfälliga expeditionstider från och med 4 maj:
måndag, onsdag och torsdag 10:45-12:15

Matematik, LTH och Numerisk analys
expedition@math.lth.se
046-222 80 68
046-222 85 30
Expeditionstid:
måndag-fredag, 10:30-12.00, 13:30-15.00

Matematisk statistik
expedition@matstat.lu.se
046-222 45 77
Expeditionstid:
måndag-fredag, 08:30-11:00, 13:00-15:30