lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studerandeexpeditioner

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet
expedition@math.lu.se
046-222 85 55
Expeditionstid:
måndag och torsdag 10.45-12.15, 13.15-14.30
onsdag 10.45-12.15

Matematik, LTH och Numerisk analys
expedition@math.lth.se
046-222 80 68
046-222 85 30
Expeditionstid:
måndag-fredag, 10.15-12.00, 13.30-15.00

Matematisk statistik
expedition@matstat.lu.se
046-222 45 77
Expeditionstid:
måndag-fredag, 08.15-12.00, 13.30-15.00