lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Numerisk analys

numerisk analys, vetenskap som behandlar konstruktion och analys av metoder för att med dator numeriskt beräkna (approximativa) lösningar till matematiska problem. Ämnet kan ses både som en del av tillämpad matematik och, genom datorernas centrala roll, som en specialitet inom datavetenskap. Numeriska metoder används inom vetenskap och teknik, t.ex. för simulering, konstruktion och dimensionering.

(Text från Nationalencyklopedin)

Kontakt

Frank Wikström, enhetschef
046-222 85 64 

Stefan Diehl, biträdande enhetschef
046-222 09 20

Anders Holst, studierektor
046-222 34 05

Claus Führer, studievägledare
046-222 96 37