lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematik, teknisk fakultet

Allmänt

Undervisning i matematik vid LTH och i numerisk analys vid både LTH och naturvetenskaplig fakultet.

Forskning i bl a algebra, analys, beräkningsteknik, datorseende, dynamiska system, icke-kommutativ algebra och geometri, modellering samt numerisk analys.

Kontakt

Frank Wikström, enhetschef
046-222 85 64 

Stefan Diehl, biträdande enhetschef
046-222 09 20

Anders Holst, studierektor
046-222 34 05