lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

De forskningsinriktningar som finns representerade på Matematik NF innefattar algebra (vertexoperatoralgebror),  geometri (särskilt harmoniska avbildningar och morfismer), harmonisk och komplex analys, linjära och olinjära partiella differentialekvationer, operatorteori, reglerteknik samt tidsfrekvensanalys.

Forskargrupper:

Algebra

Differential Geometry

Harmonic Analysis and Applications

Operator Theory and Complex Analysis

Partial Differential Equations

Vertex Operator Algebras