lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Mattespanarna 4, 5, 6

Problemlösning i fokus
Problemlösning och begreppsförståelse har en central plats i Lgr 11, så också i vår nya serie Mattespanarna. Viktigt är också att kunna resonera om olika strategier och kommunicera matematik. I Mattespanarna får eleverna lösa spännande mysterier och träna problemlösning i varje moment.


Arbeta i tre nivåer
I Mattespanarna jobbar eleverna med strategier, matematiska begrepp, uppgifter och läxor i tre nivåer. De svaga eleverna tas väl om hand, de starka utmanas rejält.