lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Analys i flera variabler

Boken behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler. Speciellt ingår studiet av vektorvärda funktioner - s.k. vektoranalys. Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. För att underlätta förståelsen av tredimensionella förhållanden har särskild omsorg ägnats figurerna. Många tillämpningar i tekniska och naturvetenskapliga ämnen diskuteras.

Lämpliga förkunskaper är inledande kurser i envariabelanalys och linjär algebra av ungefär den omfattning som är normal vid tekniska högskolor och universitet i Sverige.

I denna tredje upplaga har texten bearbetats på många ställen i syfte att göra den tydligare och mer lättläst.

Authors

Lars-Christer Böiers

Arne Persson

Publisher