lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Forskarutbildning

Intresserad av doktorandstudier vid Matematikcentrum?

Här kan du läsa Lunds universitets generella information om forskarutbildning, t.ex. regler för antagning, studieplaner, etc.:

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå, LTH

Utbildning på forskarnivå, Naturvetenskapliga fakulteten

Titta gärna även på doktorandhandboken, som publiceras av Universitets- och högskolerådet:

Doktorandhandboken

Vid Matematikcentrum är en doktorandutbildning oftast 5 år, varav 20% består av institutionstjänstgöring såsom undervisning.

Kurser

Nedan listas kurser på doktorandnivå som ges eller har getts vid Matematikcentrum. Kontakta gärna studierektorerna för mer information.

Kurser under 2017

KursnamnKurskodPoäng
Nonparametric InferenceMASM277,5

Kurser under 2015

KursnamnKurskodPoäng
Finansiell statistikMASM18, FMS161

Kurser under 2014

KursnamnKurskodPoäng
Finansiell statistikMASM18, FMS161
Inference Theory, PhD CourseNAMS0017.5p
Non-linear Time Series AnalysisMASM127,5
Linjär och logistisk regressionMASM22, FMSN30
Linjär och logistisk regression med datainsamlingFMSN40
Monte Carlo-baserade statistiska metoderMASM11, FMS091
Prissättning av derivattillgångarMASM24, FMSN25
Spatial statistik med bildanalysMASM25, FMSN20
Stationär och icke stationär spektralanalys MASM26, FMSN35
Statistisk modellering av extremvärdenMASM15, FMS155
Statistisk modellering av multivariata extremvärdenMASM23, FMSN15
TidsserieanalysMASM17, FMS051
Sannolikhetsteorins matematiska grunderMASM14

Kurser under 2013

KursnamnKurskodPoäng
Bildanalys för doktorander

Tidigare kurser

KursnamnKurskodPoäng
Algebraisk geometri

FMA030F

6.0
Beräkningsmetoder för deterministiska och stokastiska differentialekvationerFAM055F5.0
Diskret optimeringFMA060F5.0
ErgodteoriFMA070F5.0
Fördjupningskurs i distributionsteoriMATP217.5
Fördjupningskurs till funktioner av komplexa variablerMATP227.5
Kvantgrafer: Spektralteori och inversa problemFMA075F5.0
MaskininlärningFMA901F5.0
Stationary and Non-Stationary Spectral Analysis7.5
Statistisk modellering av multivariata extremvärden

MASM23

FMSN15

7.5

KONTAKT

Maria Sandsten
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum Teknisk fakultet
maria.sandsten@matstat.lu.se
046-222 49 53

Sandra Pott
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum, Naturvetenskaplig fakultet
sandra.pott@math.lu.se
046-222 85 42

Stanislav Volkov
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum, Matematisk statistik
stanislav.volkov@matstat.lu.se
046-222 95 38