lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Forskarutbildning

Intresserad av doktorandstudier vid Matematikcentrum?

Här kan du läsa Lunds universitets generella information om forskarutbildning, t.ex. regler för antagning, studieplaner, etc.:

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå, LTH

Utbildning på forskarnivå, Naturvetenskapliga fakulteten

Vid Matematikcentrum är en doktorandutbildning oftast 5 år, varav 20% består av institutionstjänstgöring såsom undervisning.

Studieplaner LTH

Studieplaner Naturvetenskapliga fakulteten

KONTAKT

Maria Sandsten
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum Teknisk fakultet
maria.sandsten@matstat.lu.se
046-222 49 53

Sandra Pott
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum, Naturvetenskaplig fakultet
sandra.pott@math.lu.se
046-222 85 42

Stanislav Volkov
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum, Matematisk statistik
stanislav.volkov@matstat.lu.se
046-222 95 38