Hoppa till huvudinnehåll

Kursutveckling av grundkurser i matematisk statistik

I kursutvecklingen använder jag huvudprincipen om "constructive alignment" presenterad av Biggs. Det innebär att kursens examinationsmoment och olika lärmoment (som t.ex. föreläsningar, övningar/lektioner och datorlaborationer) är i samklang med varandra och arbetar gemensamt för att uppnå läromålen.

Beräkningsprogram är ett naturligt redskap i undervisning och lärande av matematisk statistik. Datorn används därför flitigt i undervisning och examination. Jag har arbetat en del med att engagera och aktivera studenterna, t.ex. genom att använda programspecifika problemställningar/datamaterial och genom att låta studenterna arbeta med tillämpade projekt. Tillsammans med Johan Lindström har jag sammanställt ett studiematerial, Räkna med variation  för grundläggande kurser i sannolikhetslära och statistisk inferens. Materialet, som har ett stort antal digitala moment, gavs ut på Studentlitteratur 2017.

Samarbetslärande i fasta smågrupper har också används som alternativ undervisningsform.

Några publikationer och presentationer:

Zetterqvist, L. (2018). Antalet schemalagda timmar minskar. Hur utnyttjar vi de befintliga på bästa sätt? Proceedings från Lunds Universitets Pedagogiska Utvecklingskonferens 2017, sid 128-135. Red. Johanna Berqvist Ryd´en och Maria Larsson, Lunds universitet, ISBN:978-91-88473-97-4

Zetterqvist, L. (2017). Applied problems and use of technology in an aligned way in basic courses in probability and statistics for engineering students - a way to enhance understanding and increase motivation, Teaching Mathematics and its Applications, 36(2), 108-122, hrx004

Zetterqvist, L. och Lindström, J.Räkna med variation - ett arbetsmaterial i sannolikhetslära och statistisk inferens, Studenlitteratur, 2017

Zetterqvist, L. och Lindström, J. (2016). "Studenterna lär sig det de får arbeta med. Ge dem ett bra arbetsmaterial!", LTH:s 9:e pedagogiska inspirationskonferens

Zetterqvist, L. (2014).  Digitala resurser -- Hjälpmedel för att förbättra studenternas lärande?, Cramérsällskapets årsmöte, 2014

Zetterqvist, L och Burgess, S. (2010). "Vi har fått ett uppdrag av en klient"- Små konsultfall i undervisningen, LTH:s 6:e pedagogiska inspirationskonferens

Zetterqvist, L (2010). Specialized basic courses for engineering students: a necessity or a nuisance?, 8th International Conference on Teaching Statistics, Slovenia 2010

Zetterqvist, L. (2008). Bedömningar - varför ser de ut som de gör?, LTH:s 5:e pedagogiska inspirationskonferens

Zetterqvist, L. (2007). Assessment as an intergral part of a service course, IASE/ISI Satellite Conference on Assessment

Brandell, G och Zetterqvist L. (2006). Matematikdidaktik för högskolans lärare, LTH:s 4:e pedagogiska inspirationskonferens

Zetterqvist L. (2006). Examination - exempel från kursen matstat för ekosystemteknik

Zetterqvist L. (2007). Statistik i ingenjörsutbildningen - en grundkurs med ett lärandeperspektiv

Sidansvarig:  | 2018-10-03