Hoppa till huvudinnehåll

Lena Zetterqvist

Universitetslektor i matematisk statistik, ETP

Ett av mina huvudintressen är matematikdidaktiska frågor på högskolenivå och specifikt undervisning och lärande i sannolikhetslära och statistik. Jag har arbetat mycket med kursutveckling, främst av grundkurser i matematisk statistik, och studerat hur man genom att utveckla olika kursmoment kan aktivera och engagera studenterna så att de önskade läromålen uppnås. Ett helhetstänkande med studentspecifika tillämpningar, datoranvändning och studentaktiva moment kännetecknar dessa kurser. Tillsammans med Johan Lindström har jag arbetat fram ett studiematerial, Räkna med variation  för grundläggande kurser i sannolikhetslära och statistisk inferens. Materialet, som har ett stort antal digitala moment, gavs ut på Studentlitteratur 2017.

På skolnivån behövs ofta olika grepp för att stimulera och engagera elever i matematikundervisningen. Ett sätt är att använda skönlitterära berättelser som innehåller matte för att inspirera till matematisk problemlösning. Under några år har jag skrivit texter av mysterie- och deckarkaraktär, Spanarböckerna, som bl.a. används som läromedel i matematik för årskurserna 4-6.

Jag fick Lunds universitets pedagogiska pris 2002 och erhöll samma år status som lärare med "Excellent Teaching Practice" (ETP) vid LTHs Pedagogiska Akademi.

Kontakt

Kontaktuppgifter:

Mail: lena@maths.lth.se

Rum: MH:320
Telefon: +46 46 22 248 03

Besöksadress: Sölvegatan 18, Lund

Postadress: Matematisk statistik, Matematikcentrum, Lunds universitet, Box118, 221 00 Lund

Sidansvarig:  | 2020-08-27