lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Science slam

I Science slam tävlar forskare mot varandra i att vara bästa på att framställa sin egen forskning på ett populärvetenskapligt sätt. Forskarna får ungefär 7 minuter på sig var att berätta om sin forskning och det är fritt fram att använda hjälpmedel; power-point, filmklipp, white-board eller andra föremål.

Juryn, det vill säga publiken, Sonja Kovalevskydeltagarna, har inte i uppgift att bedöma hur banbrytande forskningen är utan istället hur bra och informativt forskaren kan berätta om sin forskning, samt hur underhållande hen är.

Under Sonja Kovalevskydagarna kommer Matematikcentrums egna forskare att göra upp ett internt science slam för att se vem som får gå hem med äran.

De tävlande är:

Maria Sandsten, professor

Mario Natiello, professor

Anna Torstensson, lektor

Erik Wahlén, lektor

Alexandros Sopasakis, lektor

Fatemeh Mohammadi, doktorand

Erik Bylow, doktorand