lu.se

numerisk analys

Kurser i numerisk analys och vetenskaplig databehandling ges på alla matematikprogram och på de flesta civilingenjörsprogrammen.

Vi strävar efter en kurs som kombinerar praktiska aspekter, beräkningsstudier och experiment med en sund matematisk bakgrund. Detta återspeglas i vår kursstruktur som erbjuder kurser från en bred introduktionsnivå till mycket specialiserade ämnen.

Dessutom erbjuder vi introduktionskurser i programmeringsspråk och tekniker för vetenskaplig databehandling.

Kurserna ges på engelska och du kan läsa mer på vår engelskspråkiga webbsida:  
Read more about our courses in numerical analysis on our english webpage