Hoppa till huvudinnehåll

Obligatoriska moment

Obligatoriska moment utöver tentamina

För mer information om vilka obligatoriska moment som gäller just er kurs, se respektive kurshemsida. https://kurser.lth.se/lot/course/

På följande kurser ingår obligatoriska moment som ska vara avklarade innan tentamen:

  • FMAB45 Endimensionell analys A1
  • FMAB50 Endimensionell analys A2
  • FMAB60 Endimensionell analys A3
  • FMAB65 Endimensionell analys B1
  • FMAB70 Endimensionell analys B2
  • FMAF01 Funktionsteori 
  • FMAF05 System & transformer 

Följande kurser får man tentera trots att man inte gjort de obligatoriska momenten:

  • FMAB30 Flerdimensionell analys
  • FMAF10 Tillämpad matematik - Linjära system 
  • FMAN55 Kontinuerliga system

Väsentlig information samt eventuella filer m.m. finner du på hemsidan för senaste kursomgången.

Komplettering av obligatoriska moment

Quiz

Quizzarna är öppna 8–14 augusti. 

Kontakta expedition@math.lth eller studierektor@math.lth.se snarast om du behöver komplettera så att vi kan se till så att du kommer åt rätt quizzar. Ange tydligt vilka quiz det gäller, och vem du är (namn/personnummer och program).

Quizzar som du klarat under läsåret 2021/22 behöver inte göras om. Quizzar från föregående läsår måste däremot göras om (såvida inte alla quizzarna redan är godkända).

Inlämningsuppgifter

Kompletteringar till inlämningsuppgifter lämnas in som inlämningsuppgifter på speciella Canvas-sidor. Inlämning kan göras t. o. m. 15 augusti. (Lämnar du tidigt kan du hinna komplettera en gång till.)   Kontakta expedition@math.lth.se eller studierektor@math.lth.se för att få tillträde till Canvas-sida.

 

Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2022-06-22