lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tentamina

Skriftliga tentamina under maj, juni och augusti 2021

Enligt uppdaterat rektorsbeslut från den 12 maj 2021 kommer rådande restriktioner för att undvika spridningen av Covid 19 att gälla till slutet av augusti. Till och med den 29 augusti 2021 ska undervisning och examination genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger.

Schemalagda skriftliga omtentamina i augusti kommer att genomföras digitalt. Anmälan för varje ordinarie omtentamen schemalagd i augusti kommer att öppnas i Ladok tre veckor före examinationsdatumet och stänga en vecka före detta datum. På grund av de aktuella omständigheterna får endast anmälda studenter delta i respektive omtentamen. Uppdaterad information om respektive omtentamen kommer att publiceras på kursens hemsida i Canvas en vecka före tentamen, efter att anmälan har stängts.

Uppsamlingstentamina, augusti 2021

De studenter som önskar tentera i augusti på någon/några av kurserna

 • MATC12 Ordinära differentialekvationer 1
 • MATM11/MATM31 Algebraiska strukturer
 • MATM12 Analytiska funktioner
 • MATM13/MATM33 Differentialgeometri
 • MATM15/MATM35 Talteori
 • MATM19/MATM39 Integrationsteori
 • MATM27 Ordinära differentialekvationer 2
 • MATM30 Sannolikhetsteorins matematiska grunder
 • MATP15/MATP35 Lineär funktionalanalys

måste anmäla detta till vår utbildningsadministratör Kerstin Rogdahl genom att skicka ett mejl till  Kerstin.Rogdahl@math.lu.se med namn, personnummer  och kursnamn senast 4 juni. Anmälan är bindande.
 
Om intresse finns kommer tentamina på dessa kurser att ordnas under perioden 10-25 augusti. Vid schemaläggning försöker vi undvika eventuella kollisioner med andra redan schemalagda omtentamina, så ange gärna om du avser delta i andra omtentamina under den här perioden.
En lista över dagar och tider för samtliga uppsamlingstentamina kommer att anslås senast 18 juni. Information kommer att publiceras på institutionens utbildningssidor under rubriken “aktuell studentinformation”.
 
Observera att:

 • Det är endast för ovanstående kurser som man behöver anmäla sig till tentamen i augusti redan nu i juni. Till övriga kurser som redan har angivna omtentamensdatum på skrivschemat i TimeEdit anmäler man sig på studentportalen senast en vecka före tentamen.
 • Man måste ha varit registrerad/omregistrerad på kursen för att kunna delta i examinationen.

Studerandeexpedition

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet
expedition@math.lu.se
Tel:+46 (0)46222 85 55
Expeditionstid:
måndag och torsdag:
10.45-12.15, 13.15-14.30
onsdag: 10.45-12.15

Omtentamen nedlagda kurser

Vill du göra en omtentamen på en kurs som inte ges längre?

Kontakta studierektor Anna-Maria Persson.

Anna-Maria Persson
anna-maria.persson@math.lu.se
Tel:+46 (0)46 222 85 39