Studentinformation

Anmälan till kurser, höstterminen 2022

Höstterminens kurser är öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 19 april. Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativt obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man söker i tid. Mer detaljerad information finns under Kursanmälan i vänstermenyn.

Det är viktigt att du lämnar in din kursansökan i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 19 april. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart. Om du avser skriva ditt examensarbete nästa termin, kontakta studierektor snarast möjligt och glöm inte att söka kursen senast den 19 april.

Resultaten av det första antagningsurvalet kommer att kommuniceras den 12 juli, och antagna och reservplacerade studenter måste tacka ja till sina studieplatser senast den 22 juli, se information på antagning.se. Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommuniceras den 28 juli.

Vårterminen 2022

Vårterminen har startat måndagen den 17 januari och pågår till och med söndagen den 5 juni.

Angående undervisning

Från och med den 9 februari 2022 har de flesta av regeringens och Folkhälsomyndighetens beslutade restriktioner till följd av coronapandemin avvecklats. Enligt ett rektorsbeslut utfärdat den 7 februari ska en successiv anpassning till en verksamhet utan begränsningar vara genomförd den 21 mars 2022. Mer information i detta avseende finns på Lunds universitets hemsida.

Under den första läsperioden har undervisningen huvudsakligen genomförts i universitetets lokaler men deltagande på distans i vissa undervisningsmoment har erbjudits på majoriteten av kurserna. Däremot kommer samtliga examinationstillfällen schemalagda under mars och april månad enbart att genomföras som planerat i universitetets lokaler.

All undervisning från och med den 21 mars kommer att genomföras på campus. Beredskap behöver dock fortsatt finnas för att situationen snabbt kan förändras beroende på smittspridningen i samhället.

Angående antagning

Vårterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 september - 15 oktober. Antagningsprocessen består av två urval. Det första urvalet blev klart den 11 december då samtliga sökande fick ett antagningsbesked med svarskrav som skulle besvaras av antagna och reservplacerade studenter senast den 16 december för att behålla den erbjudna studie- eller reservplatsen. Det slutgiltiga antagningsbeskedet efter det andra urvalet kommunicerades den 22 december.

Studenter som har missat att besvara det preliminära antagningsbeskedet med svarskrav får lämna in en sen anmälan om kursen är öppen för anmälan på antagning.se. Vissa kurser öppnas för sen anmälan den 27 december på antagning.se. Vissa andra kurser som startar under den andra läsperioden kommer att öppnas för sen anmälan under perioden 7 - 23 mars.

Reservplacerade och sena sökande kommer att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till kursstarten.

Kursinformation

Schemat för samtliga kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys publiceras i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn. Notera att schemat kan komma att justeras beroende på det rådande Corona-läget.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga kurser i lärplattformen Canvas. Antagna studenter kommer automatiskt att få tillgång till respektive hemsidor i Canvas.

Till Canvas

Lunds Matematiska Sällskap

Välkommen till Lunds Matematiska Sällskap! Här hålls regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-03-22