Hoppa till huvudinnehåll

Studentinformation

Anmälan till kurser inför vårterminen 2023

Vårterminens kurser är öppna för anmälan på antagning.se från och med 15 september till och med 17 oktober.

Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man uppfyller förkunskapskraven och att man söker i tid. 

Det är viktigt att man anmäler sig i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 17 oktober. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart.

Informationsmöte

Ett informationsmöte inför kursvalet kommer att anordnas fredagen den 7 oktober kl. 15:15-17:00 i Hörmandersalen.

Studievägledarna informerar om kursutbudet i matematik, matematisk statistik och numerisk analys  samt om andra relevanta ämnesval.

Programmet utlyses ej inför vårterminen 2023

De flesta kurserna i matematik erbjuds både som kurser inom programmet och som fristående kurser. Masterprogrammet i matematik och numerisk analys är inte utlyst inför vårterminen 2023, utan det kommer att vara öppet för anmälan från och med den 17 oktober 2022 till och med 16 januari 2023 inför höstterminen 2023.

Studenter som är intresserade av att läsa vårt masterprogram i matematik och inte vill vänta med att påbörja studierna till höstterminen 2023 är välkomna att söka relevanta kurser på avancerad nivå som fristående kurser inför vårterminen.

Vill man fortsätta med matematikstudierna höstterminen 2023 är man välkommen att söka programmet samt den andra terminens kurser inför denna termin. Intresserade studenter uppmanas att kontakta studierektorn eller någon av studievägledarna för mer detaljerad information.

Inför höstterminen 2023 kommer masterprogrammet i matematik enbart att vara öppet för anmälan under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 17 oktober 2022 till och med 16 januari 2023.

 

Höstterminen 2022

Terminen startar måndagen den 29 augusti  och pågår till och med söndagen den 15 januari 2023 med juluppehåll mellan 22 december 2022 och 6 januari 2023.

Angående antagning

Masterprogrammet i matematik har varit utlyst inför höstterminen i den internationella antagningsomgången med sista anmälningsdag den 17 januari 2022. Antagna studenter har fått besked om antagning den 7 april 2022. Samtliga utbildningsplatser på programmet har blivit fyllda och programmet kommer inte att öppnas för sen anmälan. Programmet startar med ett introduktionsmöte för nya studenter den 25 augusti 2022 kl. 13:15. Valet av kurser inom den första terminen på masterprogrammet genomförs i samband med detta introduktionsmöte.

För de studenter som har påbörjat masterprogrammet tidigare år, har höstterminens kurser varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 19 april. Antagningsprocessen består av två urval. Det första urvalet blev klart den 12 juli då samtliga sökande får ett antagningsbesked med svarskrav som skulle besvaras av antagna och reservplacerade studenter senast den 22 juli för att behålla den erbjuda studie- eller reservplatsen. Det slutgiltiga antagningsbeskedet efter det andra urvalet kommuniceras den 28 juli.

Vissa kurser i matematik, numerisk analys och matematisk statistik vid naturvetenskapliga fakulteten kommer eventuellt att öppnas för sen anmälan i augusti. 

Antagna studenter får mer detaljerad information om kursstart efter den 10 augusti. Reservplacerade sökande kommer att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminsstarten.

Kursinformation

Undervisning på grund- och avancerad nivå under hösten 2022 kommer att genomföras i universitetets lokaler.

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TineEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga kurser i matematik och numerisk analys i lärplattformen Canvas. Dessa sidor kan nås från kurslistan i vänstermenyn. Antagna studenter kommer att få full tillgång till kurshemsidorna i Canvas i augusti.

Till Canvas

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Lunds Matematiska Sällskap

Välkommen till Lunds Matematiska Sällskap! Här hålls regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

Studierektor

Anna-Maria Persson

Anna-Maria.Persson@math.lu.se
046-222 85 39
Rum 457 A

Studievägledning

Kjell Elfström

Kjell.Elfstrom@math.lu.se
046-222 85 41
Rum 420

Studerandeexpedition

Malin Ejlerskov

expedition@math.lu.se
046-222 43 95
Rum 456

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2022-03-22