lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematik 2

Under den första halvan av andra terminen på ämneslärarutbildningen men ingångsämne matematik läser man kursen

Matematik med ämnesdidaktik 2, 15 högskolepoäng (kurskod ÄMAD02 eller ÄMAA22)

Kursen består av följande delkurser: 

  • Flervariabelanalys 1 (6 hp)
  • Lineär algebra 2 (6 hp)
  • Ämnesdidaktik 2 (3 hp)

De första två delkurserna samläses med studenter på motsvarande kurser inom naturvetenskapliga kandidatprogrammet i matematik. Delkursen Ämnesdidaktik 2 ges i form av en seminarieserie som ramar in ämnesstudierna.

Vårterminen 2020

Kursen startar måndagen den 20 januari med ett introduktionsmöte kl. 10.15-12.00 i hörsal Hörmander, Matematikhuset, Sölvegatan 18. 

Undervisningen i ämneskurserna består av gemensamma föreläsningar och gruppundervisning i form av lektioner. All ämnesundervisning ges på engelska. Föreläsningarna och lektionerna är schemalagda på förmiddagarna, kl. 8.15-12, se nedan.

Undervisningen på delkursen Ämnesdidaktik består huvudsakligen av en seminarieserie som kommer att äga rum på måndagar kl. 13.15-16.

Information om undervisningen kommer att publiceras kontinuerligt under kursens gång på delkursernas hemsidor i Canvas

Veckoschema januari-mars

TidMåndagTisdagOnsdagTorsdag Fredag
kl. 08.15-10

Lineär algebra  

föreläsning

Sal MH:H

Flervariabelanalys 

föreläsning

Sal MH H

Flervariabelanalys  

föreläsning

Sal MH H

Lineär algebra 

föreläsning

Sal MH H

Flervariabelanalys 

föreläsning

Sal MH H

kl.10.15-12

Lineär algebra 

lektion

rum 309C

Flervariabelanalys 

lektion

rum 309C

Flervariabelanalys 

lektion

rum 309C

Lineär algebra 

lektion

rum 309C

Flervariabelanalys  

lektion

rum 309C

kl.13.15-16

Ämnesdidaktik

seminarium