Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsstruktur

Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet har följande övergripande upplägg:

Termin 1: Ämnesstudier i ingångsämnet 30 hp

Termin 2: Ämnesstudier i ingångsämnet 15 hp , UVK* 1, UVK 2. 

Termin 3: Ämnesstudier i andraämnet 30 hp

Termin 4: Ämnesstudier i andraämnet 30 hp

Termin 5: Ämnesstudier i andraämnet 30 hp

Termin 6: UVK 3, VFU** 1 inom andraämnet 7,5 hp, ämnesstudier inom ingångsämnet 15 hp

Termin 7: Ämnesstudier i ingångsämnet 30 hp

Termin 8: UVK 4, UVK 7, UVK 5, VFU 2 inom ingångsämnet 7,5 hp

Termin 9: UVK 6, VFU 1 inom andraämnet och VFU 2 inom ingångsämnet, UVK 8

Termin 10: Examensarbete 30hp (vid kombinationen svenska och samhällskunskap tillkommer en termin till)

*UVK = utbildningsvetenskaplig kurs omfattande 7,5 hp. 
**VFU = verksamhetsförlagd utbildning, praktik.

Under de terminer som ingår i ämnesstudierna i matematik läser man som följer: 

  • Matematik 1, 30 hp: Envariabelanalys, Lineär algebra 1, Beräkningsprogrammering med Python, Ämnesdidaktik
  • Matematik 2, 15 hp: Flervariabelanalys 1, Lineär algebra 2, Ämnesdidaktik
  • Matematik 3, 15 hp: Flervariabelanalys 2, Algebrans grunder
  • Matematik 4, 30 hp: Diskret matematik, Matematisk statistik grundkurs, Problemlösning och bevisföring för lärare
  • Examensarbete i matematik med ämnesdidaktisk inriktning, 30 hp

Ämneskombination matematik - fysik

Utbildningsstrukturen för ämneskombinationen matematik -- fysik ser ut som följer:

Termin 1: Matematik 1, 30 hp 

Termin 2: Matematik 2, 15 hp samt UVK* 1, UVK 2. 

Termin 3: Fysik 1, 30 hp

Termin 4: Astronomi och Fysik 2, 30 hp

Termin 5: Fysik 3, 30 hp 

Termin 6: UVK 3, VFU** 1 inom fysik 7,5 hp, Matematik 3, 15 hp

Termin 7: Matematik 4, 30 hp

Termin 8: UVK 4, UVK 7, UVK 5, VFU 2 inom matematik 7,5 hp

Termin 9: UVK 6, VFU 1 inom fysik och VFU 2 inom matematik, UVK 8

Termin 10: Examensarbete i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 30hp

*UVK = utbildningsvetenskaplig kurs omfattande 7,5 hp. 
**VFU = verksamhetsförlagd utbildning, praktik.

Ämnesansvarig

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-10-08