Skriftliga tentamina matematik NF

Anmälan till skriftliga tentamina

Matematik NF har infört anonyma tentor vilket förutsätter att studenterna måste anmäla sig till ordinarie skriftliga tentor och omtentor via studentportalen.

För att kunna anmäla sig till tentamen måste man vara registrerad, eller omregistrerad, på respektive kurs. 

När du anmäler dig till tentamen via studentportalen kommer du att tilldelas en anonymkod som du kommer att få av tentamensvakten vid tentamenstillfället. Det är denna kod som rättande lärare ser och rapporterar in resultat på.

Tentamensanmälan öppen i två veckor

Tentamensanmälan öppnar tre veckor före respektive tentamen och stängs en vecka innan tentamensdatumet.

Har du missat att anmäla dig under denna period ska du kontakta utbildningsadministratören på institutionen. I så fall kommer du att få skriva din tentamen i mån av plats. Observera att du inte kommer att kunna skriva tentamen anonymt.

Kortfattad arbetsgång

  • Du anmäler dig till tentan via studentportalen
  • Din anonymkod delas ut av tentavakten
  • Du skriver din anonymkod + en personlig identifikationskod på varje inlämnat papper
  • Tentan rättas anonymt

Anmälan via studentportalen

1. Logga in på studentportalen

2. Klicka på Tentamen, examen och karriär. Välj Tentamensanmälan

3. Är du registrerad på kursen och det finns ett provtillfälle med öppen anmälningsperiod så är provtillfället synligt för dig.

4. Klicka på anmäl. Din anmälan blir då synlig under Gjorda tentamensanmälningar. Du har nu blivit tilldelad en anonymkod. Observera att denna delas ut till dig av tentamensvakten vid tentamenstillfället.

Vill du avanmäla dig till en tentamen? Klicka på avanmäl.

Studerandeexpedition

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet
expedition@math.lu.se
Tel: +46 (0)46-222 85 55
Expeditionstid:
måndag och torsdag:
10.45-12.15, 13.15-14.30
onsdag: 10.45-12.15

Sidansvarig: anna-maria.persson@math.lu.se | 2020-10-08