lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Valbara kurser

Kandidatprogrammet i matematik innehåller ett block valfria kurser omfattande 60 högskolepoäng. Syftet med valbara kurser är att erbjuda studenterna möjlighet att både fördjupa och bredda sin kunskap enligt sina egna intressen.

Minst 30 högskolepoäng måste bestå av kurser utanför de matematiska ämnesdisciplinerna. Man kan välja att läsa mer än 30 högskolepoäng i ett annat ämne än matematik inom det valfria kursblocket, men det finns också möjlighet att fördjupa sin kunskap inom ett matematiskt ämnesområde som stöder ens val av inriktning för examensarbetet.

Som student på naturvetenskapligt kandidatprogram har man tillgång till samtliga kurser som ges vid naturvetenskaplig fakultet så länge man uppfyller de kursspecifika förkunskapskraven.

De flesta studenter väljer att kombinera sina studier inom programmet med kurser i fysik, datavetenskap eller ekonomi.

Kurser i fysik

Studenter som är intresserade av fysik rekommenderas läsa den första terminens kurser vid Fysiska institutionen, Lunds universitet

Kurserna ges på svenska varje hösttermin och på engelska varje vårtermin.

Två andra kurser som rekommenderas och som inte kräver tidigare kurser i fysik är:

  • FYSB11 Grundläggande kvantmekanik, 7,5 hp, ges varje termin under andra halvan av terminen
  • FYTB14 Klassisk mekanik och speciell relativitetsteori, 7,5 hp, ges under första halvan av varje vårtermin.

En lista över alla kurser på grundnivå i fysik, meteorologi, astronomi och astrofysik vid Fysiska institutionen och Institutionen för astronomi och teoretisk fysik finns på följande länk.

Kurser i datalogi

Kurserna nedan ges av Institutionen för datavetenskap, Lunds tekninska högskola, och är tillgängliga för studenter registrerade på kandidatprogrammet i matematik som har slutfört kursen NUMA01, Beräkningsprogrammering med Python.

Vissa av dessa kurser kräver ytterligare förkunskaper utöver NUMA01. Det finns några alternativa kurspaket (kallade "paket" i tabellen nedan) som garanterar att förkunskapskraven är uppfyllda.

Alternativ 1: EDAA01 Programmeringsteknik, fördjupningskurs 7,5 hp
Alternativ 2: NUMA11 Numerisk linjär algebra, 7,5  hp
Alternativ 3: NUMA41 Numerisk analys, grundkurs, 7,5 hp
Alternativ 4: Projekt (1,5  hp) i MATB21 Flevariabelanalys 1, Projekt (1,5  hp) i MATB22 Lineär Algebra 2 och EDAA25 C-Programering.

Följande kurser är tillgängliga:

KursPoängPeriodFörkunskapskrav
EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs7,5Höstermin, kvartsfartNUMA01
EDAA01 Programmeringsteknik fördjupningskurs7,5Vårtermin, första halvanNUMA01

EDAA01 är lämplig för förstaårsstudenter, men programmeringsspråket är Java. Studenter utan förkunskaper om Java kan få hjälp, men måste vara beredda att arbeta lite mer.

Följande kurser rekommenderas för andraårsstudenter:

KursPoängPeriodFörkunskapskrav
EDAA25 C-Programmering 3Vårtermin, andra halvanNUMA01
EDAF05 Algoritmer, datastrukturer och komplexitet
5Vårtermin, andra halvanPaket

Följande kurser rekommenderas för tredjeårsstudenter:

KursPoängPeriodFörkunskapskrav
EDAN26 Multicore programmering 7,5Höstermin, första halvanPaket
EDAN75 Optimerande kompilatorer
7,5Höstermin, första halvanEDAF05
EDAG01 Effektiv C (ny kurs 2020, ersätter EDAA25 och EDAF15)7,5Höstermin, andra halvanPaket
EDAF50 C++ Programmering7,5Vårtermin, första halvanPaket
EDAF15 Algoritmimplementering5Vårtermin, andra halvanPaket
EDAP01 Artificiell intelligens7,5Vårtermin, första halvanPaket
EDAN40 Funktionsprogrammering7,5Vårtermin, andra halvanPaket

Kurser i ekonomi

Studenter intresserade av ekonomi rekommenderas kursen NEKA12 Nationalekonomi: grundkurs, 30 hp, som ges av Nationalekonomiska institutionen. Kursen ges vanligen på svenska och består av följande delkurser:

  •      Mikroekonomisk teori, 11 hp
  •      Makroekonomisk teori, 9 hp
  •      Finansiell ekonomi, 5 hp
  •      Internationell ekonomi, 5 hp