lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Tentamina

Skriftliga tentamina i matematik, augusti 2021

Nu har listan med skriftliga omtentamina i matematik som ges under augusti uppdaterats med de uppsamlingstentor som anordnas på studenternas begäran (inskickade innan 4 juni), se nedanstående fil:

Inför samtliga schemalagda omtentamina anmäler man sig via studentportalen senast en vecka före aktuellt tentamensdatum. Tentamensanmälan öppnar tre veckor före tentamen. Sista datum för att anmäla önskemål om uppsamlingstentamen var den 4 juni. De studenter som har anmält önskemål om uppsamlingstentamen är anmälda till respektive tentamen.

Ordinarie omtentamina kommer att ges digitalt som planerat. Uppsamlingstentamina med få deltagare kan komma att anordnas i institutionens lokaler om både anmälda studenter och kursansvarig lärare föredrar det. 

Skriftliga tentamina i matematik vårterminen 2021

Enligt uppdaterat rektorsbeslut från den 12 maj 2021 kommer rådande restriktioner för att undvika spridningen av Covid 19 att gälla till slutet av augusti. Till och med den 29 augusti 2021 ska undervisning och examination genomföras digitalt utan fysisk närvaro i universitetets lokaler med de förutsättningar som beslutet anger.

Schemalagda skriftliga omtentamina i matematik i augusti kommer att genomföras digitalt. Anmälan för varje ordinarie omtentamen schemalagd i augusti kommer att öppnas i Ladok tre veckor före examinationsdatumet och stänga en vecka före detta datum. På grund av de aktuella omständigheterna får endast anmälda studenter delta i respektive omtentamen. Uppdaterad information om respektive omtentamen kommer att publiceras på kursens hemsida i Canvas en vecka före tentamen, efter att anmälan har stängts.

Studerandeexpedition

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet
expedition@math.lu.se
Tel: +46 (0)46 -222 85 55
Expeditionstid:
måndag och torsdag 10.45-12.15, 13.15-14.30
onsdag 10.45-12.15

Omtentamen nedlagda kurser

Vill du göra en omtentamen på en kurs som inte ges längre?

Kontakta studierektor Anna-Maria Persson.

Anna-Maria Persson
anna-maria.persson@math.lu.se
Tel: +46 (0)46- 222 85 39