lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

STEG FÖR STEG EXAMENSARBETSPROCESS

 1. Innan examensarbetet påbörjas
  Behörighet
  Vad är ett examensarbete?
  När ska man börja leta efter examensarbete?
  Hur hittar man ett examensarbete?

 2. Initiering
  Examinator och handledare 
  Arbetsgången i initieringsfasen
  Måldokumentet
  När är initieringsfasen klar?

 3. Planering
  Projektplanering
  När är planeringsfasen klar?

 4. Genomförande
  Genomförande
  Informationssökning
  Referenser
  Dokumentera arbetet
  Rapportens utformning
  Opposition
  När är genomförandefasen klar?

 5. Avslutning
  Presentation
  Examination
  Tryckning
  Publicering
  Utvärdering
  När är avslutningsfasen klar?

 

STUDIEREKTORER OCH STUDIEADMINISTRATION

MATEMATIK LTH OCH NUMERISK ANALYS
Studierektor:
Anders Holst
anders.holst@math.lth.se

Studieadministration: 
Eva-Lena Bergström och Anita Edlund Svensson
expedition@math.lth.se

MATEMATIK NF
Studierektor:
Anna-Maria Persson
anna-maria.persson@math.lu.se

Studieadministration:
Kerstin Rogdahl
kerstin.rogdahl@math.lu.se

 

MATEMATISK STATISTIK
Studierektor LTH:
Johan Lindström
johan.lindstrom@matstat.lu.se

Studierektors NF:
Magnus Wiktorsson
magnus.wiktorsson@matstat.lu.se

Studieadministration:
Susann Nordqvist
expedition@matstat.lu.se