lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

STEG FÖR STEG EXAMENSARBETSPROCESS

1. Innan examensarbetet påbörjas

Behörighet
Vad är ett examensarbete?
När ska man börja leta efter examensarbete?
Hur hittar man ett examensarbete?

2. Initiering

Examinator och handledare
Arbetsgången i initieringsfasen
Måldokumentet
När är initieringsfasen klar?

3. Planering

Projektplanering
När är planeringsfasen klar?

4. Genomförande

Genomförande
Informationssökning
Referenser
Dokumentera arbetet
Rapportens utformning
Opposition
När är genomförandefasen klar?

5. Avslutning

Presentation
Examination
Tryckning
Publicering
Utvärdering
När är avslutningsfasen klar?

STUDIEREKTORER OCH STUDIEADMINISTRATION

MATEMATIK LTH OCH NUMERISK ANALYS
Studierektor: Anders Holst

Studieadministration:

MATEMATIK NF
Studierektor: Anna-Maria Persson

Studieadministration: Kerstin Rogdahl

MATEMATISK STATISTIK

Studierektor LTH: Anna Lindgren
Studierektors NF: Magnus Wiktorsson

Studieadministration: Maria Lövgren