lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Anna-Karin Tornberg

Hej Anna-Karin Tornberg! Du är professor i numerisk analys vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) Varför fastnade du för matematiken?
- Jag tyckte om att om jag väl hade förstått något så gick det att applicera också på andra problem, att det fanns en struktur och en logik. Att det inte rörde sig om utantillinlärning utan förståelse. Intresset för matematik växte över åren.

Fanns det någon gång någon annan tanke om en annan yrkesinriktning?
- Absolut. När jag började universitetet visste jag nog inte ens vad det betydde att doktorera. Efter gymnasiet jobbade jag ett år på Lantmäteriet med digitala kartsystem och tänkte att jag kanske skulle läsa Lantmäterilinjen. Men sedan tyckte jag att det var för lite matematik där…

Vad är det som gör matematik så fascinerande?
- Logiken. Att allt som först verkar så svårt sedan finner sin struktur.

Under de år du varit verksam, vilka hinder har du stött på? Vad har du gjort då?
- Vilken svår fråga. Ibland fungerar ingenting som man har tänkt sig i ett forskningsprojekt och det är svårt att se en väg framåt. Men det hjälper att diskutera med andra och försöka hitta nya infallsvinklar.

Har du någon gång under din karriär känt att du är den enda som ”inte fattar”?
- Med åren så blir man mindre känslig för det. Värst var nog när jag precis börjat universitetet, innan jag skrivit min första tenta.

Vad är det bästa du upplevt i din karriär så här långt?
- Möjligheten att få arbeta med sådant som jag verkligen tycker är roligt, och i internationella miljöer dessutom. Min längsta period utomlands var på New York University (NYU), då bodde jag på Manhattan under fem års tid.

Vad vore den ULTIMATA mattegrejen att göra?
- Ledord i mitt arbete är noggranna, robusta och effektiva algoritmer. Att utveckla en algoritm för simulering av tex mikroskopiska system med vattendroppar i olja som skulle vara en rejäl förbättring mot vad som finns idag vore ett fantastiskt steg på vägen. Att sedan med generaliteten hos matematiken även kunna använda de nya idéerna för andra tillämpningar skulle öka användbarheten och verkligen bidra till ny kunskap.

Vad hoppas du kunna förmedla under Sonja Kovalevsky-dagarna?
- Att matematik är roligt och spännande och också väldigt användbart.