lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Välkänd matematikprofessor ny gästforskare i Lund

2021-03-29

James Wright, professor vid University of Edinburgh och Sandra Pott, professor vid Matematikcentrum. Foto.

James Wright har utsetts till gästprofessor vid Lunds universitet. Tack vare ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kommer den välkända matematikern att bedriva spjutspetsforskning kring Fourier-analysen.

James Wright har utsetts till gästprofessor vid Lunds universitet. Tack vare ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse kommer den välkända matematikern att bedriva spjutspetsforskning kring Fourier-analysen.

Inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs matematikprogram har James Wright, professor vid University of Edinburgh, tilldelats ett stipendium för att bedriva gästforskning i Lund. Wright har specialiserat sig inom den så kallade Fourier-analysen.
I Lund kommer James Wright att arbeta tillsammans med matematikforskarna Odysseas Bakas och Sandra Pott.

– Vi är mycket glada att James Wright kommer till Lund för att forska. Hans kunskapsfält är extremt brett och sträcker sig från icke-linjära differentialekvationer till talteori och komplex analys, säger Sandra Pott, matematikprofessor vid Lunds universitet.

Text: Johan Joelsson.