Visa Nyhet

1649241194

Mikael Persson Sundqvist. Foto. Mikael Persson Sundqvist (bilden), universitetslektor på Matematikcentrum, har via Knut och Alice Wallenbergs stiftelse erhållit stipendium för värdskapet. Ayman Kachmar är för närvarande professor vid Lebanese University i Beirut. Han kommer tack vare Mikael Persson Sundqvists stipendium från Knut och Alice Wallenbergs (KAW) Stiftelse, att tjänstgöra som gästprofessor vid Matematikcentrum LTH, Lunds universitet.  Anslagen är ett led i KAW  stiftelses mål att Sverige ska återta en internationell tätposition inom matematikområdet genom att ge de bästa unga forskarna internationell erfarenhet och rekrytera såväl unga som mer erfarna matematiker till Sverige. Läs mer på Knut och Alice Wallenberg stiftelses hemsida
Sidansvarig: webbansvarig@math.lu.se | 2022-04-08