lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Magnus Goffeng får Wallenbergpriset i matematik 2021

2021-03-12

Magnus Goffeng. Foto.

Magnus Goffeng, Matematikcentrum, Lunds universitet tilldelas årets Wallenbergpris för hans viktiga bidrag inom icke-kommutativ geometri, indexteori och spektralteori.

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.
Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.

Priskommitténs motivering för årets val:

"Magnus Goffeng tilldelas årets Wallenbergpris för hans viktiga bidrag
inom icke-kommutativ geometri, indexteori och spektralteori."

Utmärkelsen tillsammans med prissumman på 300 000 kronor, kommer att
delas ut vid Svenska matematikersamfundets årsmöte som hålls den 4
juni.

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska
Matematikersamfundet till speciellt löftesrika yngre svenska
disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst.
Wallenbergpriset är den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre
svensk matematiker kan få inom landet. Den uttalade avsikten med
priset har varit att uppmuntra matematisk forskning.