lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Erik Wahlén får Vetenskapsrådets konsolideringsbidrag 2020

2020-12-10

Erik Wahlen. Foto.

Foto: JOHAN JOELSSON

 

Erik Wahlén, universitetslektor och forskare vid Matematikcentrum, tilldelas bidraget för sitt projekt: Från vattenvågor till fusion - matematisk analys av stationär strömning.

Målet är att bygga en rigorös matematisk teori både för tredimensionella fortskridande vattenvågor med vorticitet (ett mått på vätskans lokala rotation) och för asymmetriska plasman i jämvikt. En utmanade uppgift eftersom ekvationerna är mycket icke-linjära och inte tillhör några av de standardtyper som brukar dyka upp i tillämpningar inom fysiken. Genom att studera problemen tillsammans kan synergieffekter utnyttjas.

Förutom att bidra till förståelsen för vattenvågor och plasma, kommer projektet att bidra till den allmänna teorin för partiella differentialekvationer och icke-linjär analys.
Det sexåriga bidraget kommer bland annat att användas för att rekrytera doktorander och postdoktorer.