lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Förvärv

Se vilka tryckta böcker som är nya i biblioteket genom att använda nedanstående länk

Nya böcker 2019

Nya böcker 2018

Nya böcker 2017

Nya böcker 2016

Nya böcker 2015

Nya böcker 2014

Nya böcker 2013

Nya böcker 2012

Se vilka nya e-böcker som som köpts in av Matematiska biblioteket genom att använda nedanstående länk

Nya e-böcker 2018

Nya e-böcker 2017

Nya e-böcker 2016

Nya e-böcker 2015

Nya e-böcker 2014

Genom att klicka på länken får du en förteckning över Matematiska bibliotekets nyinköpta böcker. Länken medför en sökning i den nationella bibliotekskatalogen Libris, över vilka böcker som under en viss period katalogiserats med vårt bibliotekssigel, Lma. Du kan själv förfina sökningen genom att använda länkarna till höger. Du kommer genom Libris också åt titlarna i Lovisa (Lunds universitets bibliotekskatalog), där du kan se tillgänglighet och hyllplacering. För att beställa en bok behöver du dock gå in i Lovisa. Det går också att se vilka böcker som är nya en viss månad under året.

 

Förvärv

Matematiska biblioteket köper in böcker utifrån förslag från anställda vid Matematikcentrum och andra biblioteksanvändare. Förvärvet ska bevara och förstärka bibliotekets profil som specialiserat fackbibliotek: I viss mån köper vi även in böcker av lärobokskaraktär samt populärvetenskaplig natur.

Standing orders

Biblioteket prenumererar på ett antal tryckta bokserier:

 

Springer

Graduate Texts in Mathematics

Grundlehren der mathematischen Wissenschaften

Lecture Notes in Mathematics (LNM)

Lecture Notes in Statistics (LNS)

Länkarna ovan går till e-boksversionerna. Vi har access 2005- (för LNM även till Vol. 1-1648 (1964-1996)).

Från och med 2015 har vi tillgång till LNM enbart i e-boksform.

Tryckt bestånd av LNM och LNS:

  • LNM  1964-2014
  • LNS  1980-2004

 

American Mathematical Society AMS

  • Contemporary Mathematics (CONM) 1980-2013

Från och med 2014 har vi tillgång till CONM i e-boksform:

Contemporary Mathematics (CONM)

 

Cambridge

  • Cambridge Tracts in Mathematics 2015-

 

 

 

Dessutom

Se vilka e-böcker som förvärvats av Matematiska biblioteket genom följande länk:

E-böcker Lma