lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Forskningsavdelningar

Matematikcentrum har fyra avdelningar som är organiserade i tre enheter.

Enheten Matematik NF tillhör den naturvetenskapliga fakulteten.

Enheten Matematik LTH och Numerisk Analys samt enheten Matematisk Statistik tillhör såväl den naturvetenskapliga fakulteten (NF) samt till den tekniska fakulteten (LTH).