lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Forskarkurser

Kurser inom forskarutbildningen vid LTH

 

Kurser på doktorandnivå som ges, eller har getts vid Matematikcentrum. Kontakta gärna studierektorer eller kursansvarig lärare för mer information.

Forskarutbildningskurser Matematikcentrum LTH

 

Kurser vid andra universitet.

 

Forskarutbildningskurser vid Göteborgs universitet 

https://fubasdoc.gu.se/fubasextern/index

Distanskurs till hösten: ’Singular integral equations’, Kontakt: Andreas Rosén, andreas.rosen@chalmers.se

  

Forskarutbildningskurser vid KTH, Stockholm

https://www.kth.se/math/studies/graduate

 

Forskarutbildningskurser vid Stockholms universitet 

https://www.math.su.se/english/research/phd-studies/phd-courses

 

Forskarutbildningskurser vid Umeå universitet 

https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/   

Forskarutbildningskurser vid Linköpings universitet

https://old.liu.se/mai/foutb?l=sv.

 

Vid Örebro universitet ges två kurser på avancerad nivå:

(https://api.oru.se/oruapi/v1/utbildningsinformation/utbildning/MA103A?yyp=kurs&accept=html&revision=1.000&sprak=sv)

(https://api.oru.se/oruapi/v1/utbildningsinformation/utbildning/MA104A?typ=kurs&accept=html&revision=1.000&sprak=sv).

 

Karlstads universitet erbjuder kursen

(https://www.kau.se/en/education/programmes-and-courses/courses/MAAD28) Kontakt: Adrian Muntean, adrian.muntean@kau.se

 

 

Aktuella forskarutbildningskurser vid Matematikcentrum Naturvetenskapliga fakulteten:

NAMA006: Advanced course in the calculus of variations, HT19-VT20

NAMA001: Spectral theory, VT20 (also given as master's course, MATP99)