lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Kurser

Kurser inom forskarutbildningen vid LTH

 

Nedan listas kurser på doktorandnivå som ges eller har getts vid Matematikcentrum. Kontakta gärna studierektorer eller kursansvarig lärare för mer information.

 

Forskarutbildningskurser Matematikcentrum LTH

 

Aktuella forskarutbildningskurser vid Matematikcentrum NF:

NAMA006: Advanced course in the calculus of variations, HT19-VT20

NAMA001: Spectral theory, VT20 (also given as master's course, MATP99)