lu.se

Forskarutbildning

Doktorandstudier vid Matematikcentrum

Vid Matematikcentrum är en doktorandutbildning oftast 5 år, varav 20% består av institutionstjänstgöring såsom undervisning.

På Matematikcentrum finns doktorander både från LTH och de naturvetenskapliga fakulteten. Via länkarna här nedan kan du läsa vad som gäller för de olika fakulteten samt Lunds universitets generella information om forskarutbildning, till exempel regler för antagning, studieplaner, etc.:

KONTAKT

Maria Sandsten
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum Teknisk fakultet
maria.sandsten@matstat.lu.se
Tel: +46 (0)46-222 49 53

Sandra Pott
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum, Naturvetenskaplig fakultet
sandra.pott@math.lu.se
Tel: +46 (0)46-222 85 42

Stanislav Volkov
Studierektor, Doktorandstudier, Matematikcentrum, Matematisk statistik
stanislav.volkov@matstat.lu.se
Tel: +46 (0)46-222 95 38