lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tentamensanmälan

Från och med december 2016 är det obligatoriskt att föranmäla sig via studentportalen, se information i länk nedan, om man vill vara säker på att få plats. Anmälan är bara möjlig under vissa perioder.

 

Sida med information om anonyma tentamina och hur man anmäler sig

 

Den som missat att anmäla sig kan få lov att tentera i alla fall, om det finns platser över, men kan inte tentera anonymt.

 

(Kontrollera därför noga i studentportalen att din anmälan registrerats.)

 

Om tentamen du vill anmäla dig till inte syns i studentportalen - t ex om du vill plussa -  kan du under de perioder som LTH tillåter anmälan anmäla dig genom att skriva till expeditionen, expedition@math.lth.se . Ange då kurskod, tid för tentamen, namn och personnummer.