lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Frågetimmar

I samband med varje tentamensperiod erbjuder vi ett par frågetimmar då man kan ställa frågor om alla kurser (om inte annat anges).

Inför tentamina i maj/juni 2017

Tisdag 30/5 kl. 13 - 15 i MH:309A

Torsdag 1/6 kl. 13 - 15 i MH:309A.

Man kan också ställa frågor via Webbforum