lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examination

Observera att varje tentamenstillfälle (för skriftlig tentamen) i mån av plats kan utnyttjas som omtentamenstillfälle. (Däremot får man i allmänhet inte göra oavklarade inlämningsuppgifter, laborationer och likande under ordinarie kurstillfälle. I stället ordnas särskilda tillfällen i samband med omtentamensperioderna, se Obligatoriska moment längst ned på sidan.)

 Allmän information om skrivningarna i matematik. (Anpassad till anonym tentamen.)

Tillåtna hjälpmedel på skrivningarna i matematik

För studenter med beslut från enheten för pedagogiskt stöd kan vi oftast ordna förlängd skrivtid -- i allmänhet i mindre grupp. Se fliken Tentamensstöd till vänster.

 

I vilken tentamensperiod kan jag tentera?

Se tentamensschemat i TimeEdit

Från och med läsåret 2017-18 ändras terminsindelningen igen och tentamensperiodernas lägen ändras.

När och var går skrivningen?

Matematikskrivningarna under läsåret kan sökas ut här  Observera att skrivlokalerna inte bestäms slutgiltigt förrän någon vecka före. En sammanställning av aktuella skrivningar och lokaler finns under fliken Skrivlokaler till vänster.

Ett smidigt sätt att hitta skrivningarna på en viss kurs är att klicka på länken nedan, sedan på kurskoden för den kurs man är intresserad av och slutligen på Tentor för det aktuella året. Gör man så slipper man mycket överskottsinformation.

Läro- och timplaner, kurser Matematikcentrum

 

Jag vill tentera en nedlagd kurs

Övergångsbestämmelser äldre kurser

Tentamensanmälan

Från och med höstterminen 2015 har LTH  gått över till anonyma tentor. Det är obligatoriskt att föranmäla sig via studentportalen om man vill vara säker på plats, se information i länk nedan. Anmälan är bara möjlig under vissa perioder.

Sida med information om anonyma tentamen och hur man anmäler sig

Om tentamen du vill anmäla dig till inte syns i studentportalen kan du under de perioder som LTH tillåter anmälan anmäla dig genom att skriva till expeditionen, expedition@math.lth.se . Ange då kurskod, tid för tentamen, namn och personnummer.

Obligatoriska moment

Vissa kurser innehåller andra obligatoriska moment än salskrivningar. I en del fall måste dessa vara avklarade för att man skall få tentera (och få skrivningen rättad.)

Inför omtentamensperioderna erbjuder vi tillfälle att fullgöra obligatoriska moment såsom laborationer och inlämningsuppgifter. Information om detta läggs ut nederst under  Obligatoriska moment minst en månad före aktuell tentamensperiod.